quinta-feira, setembro 14, 2006

Ne Sôncente ô na Sentônton:Orisma é um sô!


M tive te K'dá i bódzê m'uvi dzé ké linga d'Sentônton ta em alta ne Sôncente. Kej Djóvrói gora já vrá te dzé ê"Kel azóra" tembê. Hahaha, fitice já vrá contra fetcer.

0 Comentários:

Blog Widget by LinkWithin